top of page
Featured Review

Het visuele aspect van religie


Foto: Maria Wermenbol

Beeld van Franciscus in Rome. Het silhouet van de heilige heeft iets ontzagwekkends, het ziet er bijna spooky uit. Het zou een still uit een Hitchcock-film kunnen zijn, een film waarin Grace Kelly en James Stewart tegen de achtergrond van de wereldhoofdstad van het katholicisme een romance beleven en een schilderijenzwendel oplossen.

Het katholicisme is de godsdienst van het beeld, van de visuele uitdrukking van het geloof. Wat je ook van deze godsdienst vindt, werken die iets religieus uitdrukken kunnen bewondering of zelfs ontroering oproepen. Je voelt een binding met de religieuze materie omdat verhalen geconcretiseerd worden.

Ik ben niet gelovig, maar als ik gelovig zou zijn dan zou het katholicisme me het meest trekken, omdat men er in deze godsdienst een show van maakt, met rituelen en visuele pracht. Als je dan toch gelooft, doe het dan goed.

Zie ook:

Tag Cloud
bottom of page