top of page
Featured Review

Stream in the sky


Foto Fransje Ingenriet

Het Pontcysyllte aquaduct in Wales staat bekend als 'The stream in the Sky' en is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Er gaat vooral een perspectivische werking van deze foto uit, een beeld geschikt voor een tekenles aan jonge studenten, als de docent eens niet wil aankomen met de geijkte, richting de horizon kleiner wordende, spoorrails.

Aquaducten zijn beroemd gemaakt door de Romeinen ('aqua' betekent water in het Latijn en 'ducere' is leiden) Deze kunstmatige waterwegen voorzagen vele inwoners van steden van drinkwater. In het hedendaagse Rome worden nog enkele van deze aquaducten gebruikt, met dezelfde functie als in de Oudheid.

Het meester worden over het water is een van de basisvoorwaarden voor culturele ontwikkeling.

Tag Cloud
bottom of page