top of page
Featured Review

Interview Johan Bordewijk


Waarover gaat uw boek 'Morgen vlieg ik terug'?

'Morgen vlieg ik terug' is een roman over zingeving. Het verhaal gaat over Arnoud die tegen de grenzen van zijn werk en relatie aanloopt. Door tegenslagen is hij teleurgesteld geraakt in zijn leven. Hij breekt uit de sleur en gaat op zoek naar wat hem werkelijk drijft. Op een reis langs de Middellandse Zee komt hij tot nieuwe inzichten.

Over welke thema's schrijft u graag? Ik vind de menselijk omgang en interactie bijzonder interessant. Ik wil weten wat mensen drijft en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ook wil ik weten hoe mijn personages omgaan met de 'condition humaine', hoe ze streven naar geluk of succes en hoe ze omgaan met tegenslag en falen.

U bent manuscriptbeoordelaar. Op welke punten beoordeelt u een manuscript?

Belangrijkste aspect van een manuscript (of een boek) vind ik de stijl. Zeker voor een literaire roman is hoe iets geschreven wordt belangrijker dan wat er beschreven wordt. Een goed manuscript heeft een eigen logica, met eigen een eigen werkelijkheid en fysieke (on)mogelijkheden. Een goede schrijver trekt zich weinig aan van de dagelijkse werkelijkheid, sterker nog: een goede schrijver weet die naar zijn hand te zetten.

Wat zijn uw sterke punten wat betreft schrijven? Ik besteed veel aandacht aan woordkeus. Die houd ik liefst zo simpel mogelijk. Ik heb bewondering voor schrijvers die een erudiete en archaïsche stijl hebben, die lees ik graag. Maar in mijn eigen verhalen werkt eenvoudige taal het best. En omdat het mij gaat om menselijke interactie vind ik dialogen erg belangrijk. Niets zo mooi als een raspende dialoog waar mensen net langs elkaar heen praten en daarmee elkaars wereld op de kop zetten.

Hoe is het om als schrijver zo'n beroemde achternaam te hebben?

Ik word natuurlijk minstens zo beroemd als mijn oudoom.

Tag Cloud
bottom of page