top of page
Featured Review

Interview Hisko Hulsing


Wat is de grootste uitdaging bij het maken van een animatiefilm?

De grootste uitdaging is om een groot publiek te bereiken en mensen in een verhaal te betrekken en te raken.

Wat is de toekomst van de animatiefilm in Nederland?

Animatie heeft wereldwijd een enorme vlucht gemaakt. In het verleden bestond de animatiewereld in Nederland uit individuen en tegenwoordig worden er meer studio's opgericht waardoor er op grotere schaal gewerkt kan worden. Ik zie de toekomst vrij rooskleurig, vooral voor de commerciële tak van animatie.

Voor het maken van feature-length animatiefilms komt langzamerhand meer geld beschikbaar, maar het blijft weinig. Een animatiefilm in Hollywood kost al snel 100 miljoen dollar. In Nederland heb je geluk als je 2 miljoen kan krijgen. Dat is 2 % van een Hollywood budget. Ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe moeilijk het is om dan te concurreren. Ik begin er in ieder geval niet aan.

Wat is uw mening over het culturele klimaat in Nederland?

Ik denk dat het 'vrije-markt' denken niet altijd helemaal deugt en dat er te weinig wordt nagedacht over de echte waarde van cultuur. Het overdragen van kennis op het gebied van geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde etc. wordt terecht gezien als een plicht en als een kroon op honderden jaren beschaving en cultuur.

Maar in mijn ogen is een goed gecomponeerde symfonie ook een kroon op de menselijke beschaving, een mogelijkheid om mensen emotioneel en intellectueel diep te raken.

Ik vind het erg jammer dat dat onderbelicht blijft en dat kinderen op scholen weinig concreets leren over kunst. Als er een kinderconcert is, moet er weer overheen gerapt worden, omdat de kinderen zich zouden kunnen vervelen.

Erg jammer. Het kost educatie en tijd om een symfonie te leren waarderen, maar de diepte van veel kunst blijft verborgen voor de meeste mensen omdat ze er niet mee in aanraking komen. De hele beschimping van 'elitaire' kunst had misschien enige grond, maar het is totaal doorgeslagen. Tegelijkertijd is ons land en ons taalgebied zo klein dat het in bepaalde kunstuitingen erg moeilijk is om winst te maken. We mogen blij zijn dat er nog subsidies bestaan.

Ik heb aan grote Amerikaanse films gewerkt en het grote voordeel daarbij is dat er door het grote taalgebied een enorme markt is en daardoor veel geld wat veel meer mogelijk maakt qua ‘production value’. Tegelijkertijd moet er altijd winst gemaakt worden, zodat er weinig ruimte overblijft voor afwijkende films en projecten. Er wordt daar erg veel van het zelfde gemaakt. Er wordt veel winst gemaakt met Amerikaanse films, soms miljarden dollars. Dat is economisch succes. Maar cultureel vaak arm. In mijn ogen dan.

Is onderwijs in visuele geletterdheid (visual literacy) noodzakelijk in de moderne beeldcultuur, of kunnen mensen van nature beelden goed begrijpen?

Ik denk dat educatie in kunst en muziek altijd kan helpen om de ervaring rijker te maken.

Moderne beeldcultuur in internet, televisie en film wordt gemaakt voor een groot publiek, dus daar is geen educatie voor nodig. Maar het lijkt me wel nodig om mensen een ingang te geven in beeldculturen die iets verder van ze vanaf staan. Om onze gemeenschappelijke cultuur te verrijken.

U maakt ook strips. Wat kunt u kwijt in een strip wat u niet kwijt kunt in een animatiefilm?

Ik heb twee korte strips gemaakt, dus dat mag niet echt veel naam hebben. De reden dat ik animatie verkies, is omdat ik met animatie vaak een miljoenenpubliek heb en ik bij een strip geluk heb als 2000 mensen het lezen.

Een ander voordeel bij animatie is dat geluid en muziek gebruikt worden om mensen in een verhaal en in een wereld te betrekken. Het is in die zin een makkelijker medium om mensen te raken, wel een moeilijker medium om te produceren.

Zie voor een interview met de broer van Hisko Hulsing:

Tag Cloud
bottom of page