Featured Review
Search

Robin Hood


Tekening: Thijs Wessels

Ik ben Robin Hood, de beroemde nobele en listige, in groen gestoken rover uit de Engelse Middeleeuwen. Over mij bestaan eindeloos veel verhalen en boeken. Mogelijk heeft er ooit iemand bestaan die mijn naam droeg en een klein deel van de dingen heeft gedaan die ik gewapend met pijl en boog hebt volbracht in de verbeelding van schrijvers. Laat echter niemand je wijsmaken dat ik een fabeltje ben. Er vloeide bloed door mijn aderen en mijn geest bruiste van een drang naar vrijheid voor al diegenen die onderdrukt werden door mensen met te veel macht.

Een echte historische figuur ben ik misschien niet. Als zodanig word ik, die van jacht en struikroof leefde in de wouden van Sherwood of Barnsdale, echter wel gepresenteerd in veel films, strips, animatiefilms en boeken. In sommige verhalen ben ik van adellijke afkomst, in andere juist niet. De adellijke herkomst is, geloof me, een verzinsel van lang na de Middeleeuwen. Interessanter zijn de verhalen waarin ik van ‘gewone’ komaf ben. Want was is nu eigenlijk ‘gewoon.’? Zijn niet alle mensen bijzonder? Moet je echt een edelman zijn om mee te tellen?

Een bekende bewerking van mijn verrichtingen is die van de schrijver Howard Pyle uit 1883. Eerder in de negentiende eeuw waren er onder meer een toneelstuk van de dichter Alfred Tennyson en ook een spottend stuk over de Robin-legende van Thomas Love Peacock verschenen. Het laatste werk had als titel Maid Marian.

Bekende figuren uit de verhalen zijn mijn vriendin/vrouw Maid Marion, de opstandige geestelijke Father Tuck, mijn luitenant Little John, een boomlange vent. Een van de bekendste slechteriken uit de legenden, die steeds mijn pad weer kruiste, is de sheriff van Nottingham. In veel van de verhalen speelt naar het einde toe ook het historische personage Richard Leeuwenhart een rol. Deze was teruggekeerd van een kruistocht naar het Heilige Land, om zijn broer prins Jan weer af te lossen als machthebber.

Ik duik, zoals ik al zei op in veel literaire creaties. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Zo kom ik voor in het klassieke boek Ivanhoe van Walter Scott. Scott was een Britse negentiende-eeuwse schrijver die veel populaire historische boeken schreef. Het boek van Scott droeg niet weinig bij aan het romantische beeld van mij, Robin, die ook wel Robert of Locksley wordt genoemd. De tegenstellingen tussen de Saksische en Normandische inwoners van het Britse eiland spelen in Ivanhoe een grote rol. Het boek maakt duidelijk dat mensen een groot deel van hoe zij zich zelf zien uit de geschiedenis halen.

In de oudste verhalen over mij uit de Middeleeuwen was ik overigens geen nobele held: ik roofde niet van de rijken om de armen te bevoordelen, maar gewoon om mijn eigen kas te spekken. En ook zou ik weinig zachtzinnig om zijn gegaan met mijn vijanden. In moderne bewerkingen voor film en televisie ben ik echter een voorbeeld van edelmoedigheid geworden. Dat is een veel juistere weergave van alles waar ik voor stond. Weg met de rijken!

Meer Europese verhaalfiguren

Tag Cloud

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Google+ B&W