top of page
Featured Review

Interview Steven Dupré


U bent striptekenaar. Kunt u iets vertellen over uw loopbaan tot nu

toe?

Vrij kort na mijn schoolloopbaan kon ik aan de slag bij het inmiddels ter ziele gegane dagblad Het Volk met de strip Wolf. Zes jaar lang zorgde ik dagelijks voor twee stroken en heb op die manier mijn job al doende geleerd. Daarna volgde de jeugdstrip Sarah en Robin voor het Suske en Wiske-weekblad van standaard uitgeverij, Coma voor Glénat waarmee ik de stap naar de Franse markt kon zetten, een deel in de reeks Pandora box voor Dupuis, waarmee ik opnieuw op andermans scenario's ging werken, Kaamelott voor Casterman, Interpol Brussel voor Dupuis, Midgard voor Casterman en de stripgilde uitgeverij, l'incroyable histoire de Benoit Olivier voor éditions Kennes - de tot hiertoe enige reeks die nooit naar het Nederlands vertaald werd, en deel van de roofdierenclub. Mogelijk ben ik hier en daar wat vergeten, maar ik ben ondertussen toch al bijna 30 jaar actief, en in zo'n periode tekent een mens wel een hoop bij elkaar.

Welke tekenaars hebben invloed op u uitgeoefend?

Aanvankelijk zeer veel. Ik was iedere week wel onder de indruk van iemand anders en probeerde dan diens stijl te kopiëren. Zo passeerden Turk, Janry, Hislaire, Loisel, Conrad,Frank Pé de revue. En er waren er ongetwijfeld nog meer. Door al dat gekopieer van destijds is daar uiteindelijk toch iets uit voort gekomen wat ik nu als mijn eigen stijl kan beschouwen. En het voordeel als karikaturaal taekenaar te beginnen en te evolueren naar meer realisme is dat mijn gamma van stijlen redelijk breed gaat.

Wat is uw mening over het culturele klimaat in België?

Dat is een moeilijke. Maar k denk dat het in België, bijvoorbeeld in vergelijking met Frankrijk , nog niet zo slecht is als auteur. Er is immers een gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrecht, dat mij het leven toch wel een pak aangenamer maakte sinds de invoering er van in 2008. Ook de overheidssubsidies zijn een goeie zaak, denk ik. Dat geeft aan dat de overheid, ook als is het budget eerder klein en wordt het leeuwendeel daarvan niet direct aan de kunstenaars zelf besteed, op z'n minst cultuur belangrijk vindt.

U werkt ook als animator. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het werken als striptekenaar?

Het is al jaren geleden dat ik nog in de animatieserie werkte, tegenwoordig zijn het enkel nog strips waar ik me mee bezig houd. Het belangrijkste verschil is toch wel dat je strips kan maken met een zeer kleine ploeg, of zelfs helemaal in je eentje. En bij animatie komt veel meer volk kijken, dus ook veel meer overleg en compromissen.

Karakterontwerp

Welke vraag zou u graag beantwoorden? (En wat is het antwoord?)

Ja, zo is het makkelijk voor jullie! Jullie sturen mij een paar brede vragen per mail waar ik al behoorlijk wat tijd aan besteed om ze te beantwoorden en nu zou ik ook nog eens de vragen zelf moeten gaan bedenken? De journalistiek is blijkbaar niet meer wat ze geweest is, me dunkt.

Meer over strips hier

Tag Cloud
bottom of page