top of page
Featured Review

Dwaze denkbeelden: Troje lag in Engeland


Troje, de legendarische stad uit het werk van Homerus, is aan het einde van de negentiende eeuw ontdekt door de Duitse archeoloog Schliemann en wel in Turkije. Toch bestaat er een theorie dat het werkelijke Troje zich ergens anders bevond, namelijk in Engeland. En de Grieken die de stad uiteindelijk innamen waren Kelten, voornamelijk woonachtig in wat nu Zeeland is. Homerus was dan ook een Zeeuw. Dat vat de denkbeelden van (de Zeeuw) Iman Wilkens kort samen. Een van zijn bewijzen is dat de hellehond uit de Oudheid, Cerberos (een driekoppige hond) in het stadswapen van Serooskerke is opgenomen. De naam Serooskerke is volgens Wilkens gebaseerd op Cerberos. Zo komt Wilkens met nog meer interessante etymologieën, bijvoorbeeld dat het orakel van Delphi verwijst naar Delft.

Het primitief gebruik van etymologie en het negeren van archeologische vondsten wijzen erop dat Wilkens simpelweg geen gelijk heeft. Het beklemtonen van het belang van de Kelten is op zich lovenswaardig, maar hij situeert hen niet juist in de tijd. Wilkens boek ‘Where Troy once stood’ is fascinerend leesvoer, maar overtuigt nergens.

Tag Cloud
bottom of page