top of page
Featured Review

Dwaze denkbeelden: de chronologie uit de traditionele geschiedwetenschap zou onzin zijn.


De chronologie uit de traditionele geschiedwetenschap is onzin

Een bekend grapje onder historici is dat Jezus een paar jaar voor Christus is geboren. Onder niet-christenen is niet iedereen er tevreden over dat Christus zo’n centrale rol inneemt in de hedendaagse chronologie: waarom niet zeggen dat iemand 400 jaar na Socrates werd geboren, of 1000 jaar na de Boeddha?

Het is echter niet reëel om onze traditionele tijdsrekening te veranderen. Toch is dat precies wat de pseudohistoricus Fomenko probeerde te doen. Deze Russische wiskundige meende dat er geen bewijs voor is dat de algemeen bekende gebeurtenissen uit de Oudheid ook plaatsvonden in de Oudheid. Volgens Fomenko vond de Oudheid plaats tijdens de Middeleeuwen. Voor gebeurtenissen van voor het jaar 800 na Christus (de Oudheid duurde volgens de main stream geschiedschrijving tot ongeveer 500 na Christus) zijn volgens hem geen geloofwaardige schriftelijke bronnen. Fomenko baseert zich onder meer op gebeurtenissen uit de astronomie die in teksten uit de Oudheid worden beschreven; deze zouden verwijzingen zijn naar gebeurtenissen uit de Middeleeuwen.

Voor een mainstream historicus of archeoloog is groter onzin nauwelijks denkbaar. Alle archeologische dateringsmethoden wijzen er op dat de Oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren daadwerkelijk hebben geleefd in de Oudheid (en niet in wat later de Middeleeuwen werd genoemd). Historici hebben erop gewezen dat Fomenko alleen de bronnen citeert die overeenstemmen met zijn visie, de rest noemt hij eenvoudigweg niet.

Zie ook: hier

Tag Cloud
bottom of page