top of page
Featured Review

Dwaze denkbeelden: de mens werd een creatief wezen dankzij psychedelische paddenstoelen


De mens werd een creatief wezen dankzij psychedelische paddenstoelen

Voor aanhangers van de tegencultuur gold de schrijver Terence McKenna als een inspiratiebron. Hij was overtuigd van de heilzaamheid van sommige drugs. McKenna is tegenwoordig nog wel bekend als bedenker van de ‘stoned ape’ hypothese. Volgens deze hypothese werd de menselijke ontwikkeling in positieve zin beïnvloed door inname van psychedelische paddenstoelen. Juist dankzij deze paddenstoelen zou (door een chemisch proces) de mens van karakter zijn veranderd: van een eenvoudige aap werd hij/zij een creatief wezen dat zich steeds verder kon ontwikkelen.

Volgens McKenna ontwikkelde de homo erectus zich tot de homo sapiens dankzij het eten van de psilocybe cubenis. De homo sapiens zou daardoor evolutionair in het voordeel zijn geweest. Het is een interessante theorie, jammer genoeg zijn er geen bewijzen voor (uit bijvoorbeeld de paleontologie) dat de mens tot creativiteit, taligheid en cultuur kwam juist dankzij het eten van paddenstoelen.

Tag Cloud
bottom of page