top of page
Featured Review

Interview met Cornelis le Mair


Zelfportret

U bent schilder. Welke tip zou u beginnende schilders willen meegeven?

Kijk goed naar voorbeelden die u bewondert en trek u niets aan van de hedendaagse dogma’s dat u vernieuwend of origineel moet zijn en grenzen moet verleggen.Doe verder uw uiterste best, maar blijf vooral bescheiden.

Hoe zou u uw stijl typeren?

Mijn stijl zou ik liefst klassiek willen noemen, wat betekent dat ik werk naar voorbeelden uit de realiteit. Een andere benaming, wellicht enigszins pleonastisch luidt: traditioneel-ambachtelijk.

Stilleven met Japanse poppen, kimono en satsuma

Welke schilders uit heden en verleden spreken u aan?

Het zijn niet de schilders die mij aanspreken maar hun werk. Als eerste denk ik daarbij aan de Amsterdamse stillevens van de zeventiende-eeuwse grootmeester Willem Kalf. Daarnaast is Rembrandt het onbetwiste genie in het schilderen van portretten. Wat het heden betreft ken ik slechts weinig schilders die nog bereid zijn het klassieke schildersambacht te respecteren. Maar verschillende stillevens van Henk Helmantel, alsmede werkstukken van de Vlaamse schilder Hans Laagland, getuigen van een in hoge mate professionele bekwaamheid.

Welke aspecten van schilderen en tekenen kunnen in een opleiding aangeleerd worden en welke niet?

Door veel oefening, goede informatie en nimmer aflatende werkdrift kan in sommige gevallen heel wat wordt bereikt. Maar het echte meesterschap laat zich niet aanleren. Daarvoor moet minstens sprake zijn van een zekere aanleg, ook wel gave of talent genoemd.

Stilleven met pompoen, Venetiaans glas en paarse doek.

Hoe zou u het culturele klimaat in Nederland kenschetsen?

In Nederland is de kunstwaardering hetzelfde als elders. Het modernisme heeft niet alleen hier, maar overal ter wereld andere maatstaven voor kunst geïntroduceerd en is het klassieke vakmanschap in ongenade gevallen. Ondanks al hun kundigheid zouden Rembrandt of Michelangelo nu geen hoge cijfers meer halen.

Ik blijf echter proberen een knap picturaal werkstuk te creëren dat de vergelijking met een meesterwerk kan doorstaan.

Zie voor meer over zeventiende-eeuwse schildertechnieken: Naer-de-natuer

Tag Cloud
bottom of page