top of page
Featured Review

De katholieke historicus Christopher Dawson


De Britse katholieke historicus Christopher Dawson (1889-1970 is interessant omdat hij in heel zijn omvangrijke werk uitgaat van een logische koppeling van de christelijke religie en de Westerse/Europese cultuur. Dawson was een conservatief die meende dat elke waardevolle cultuur in zijn diepste wezen religieus is. Als er sterke ontkerkelijking is blijft er volgens hem niets van een cultuur over, deze sterft dan. De Middeleeuwen hebben volgens Dawson veel bijgedragen aan de Europese cultuur. Het begon volgens hem mis te gaan ten tijde van de Reformatie. Later leidden Verlichting, industrialisering en technologische vooruitgang tot nog meer rampspoed, omdat die verschijnselen een zielloze maatschappij opgeleverd zouden hebben. Dawson keerde zich ook tegen nationalisme, hij wilde de Europese cultuur als een geheel zien, op christelijke leest. Historicus Dermot Quinn schrijft het volgende over Dawsons visie:

What made Europe whole? What turned this diverse, scattered, heterogeneous collection into a common people? For Dawson the answer was the Christian Church. Here was a spiritual confraternity acknowledging while also transcending racial and political division, offering, even in decline, the memory of a common citizenship. "What have we done with this inheritance?" Dawson asked. "At least we have had it. It has been part of our own flesh and blood and the speech of our own tongue." That is why the Middle Ages meant so much to him. It was an era, for all its imperfections, when religion and culture were one, when (in the secular sphere) a new democratic spirit of brotherhood arose and (in the ecclesiastical sphere) the Church became responsible for education, art, literature, the care of the poor and the comfort of the dying.1

De eenheid van Europa was de eenheid van de christenheid. Door het verdwijnen van het christendom verdween langzaam maar zeker de echte Europese cultuur, meende Dawson. De huidige omgang met de resten van (christelijk) erfgoed lijkt niets meer van doen te hebben met de essentie van het christendom. Dat is commercieel gebruik van de restanten van een dode cultuur, zou Dawson hebben gevonden

Noot: 1

http://www.humanitas.cl/

Tag Cloud
bottom of page