top of page
Featured Review

Recensie over 'A whole new mind'


A whole new mind van Daniel Pink is een lezenswaardig boek. Pink begeeft zich op het niet onomstreden terrein van de rechterhersenhelft. Sommige lezers zullen de aandacht voor het empathische, creatieve deel van de hersenen afdoen als larie of new age-gezwets. Maar Pink laat zien dat het wel degelijk interessant is om de rechterhersenhelft qua functie te onderscheiden van de analytische, rationele linkerhersenhelft.

De auteur laat zien dat volgens hem het gebruik van de rechterhersenhelft van essentieel belang is voor werknemers in het Westen. Door diverse factoren zoals de overvloed aan producten, de opkomst van de goedkope Aziatische werkkrachten in bijvoorbeeld de computerindustrie en het overnemen van veel menselijke taken door computers zou er meer behoefte bestaan aan kunstzinnige en gevoelsmatige, synthetische vaardigheden.

Pink stelt dat er een nieuw tijdperk is aangebroken dat hij ‘the conceptual age’ noemt en dat na het industriële en informatietijdperk zou komen. In dit nieuwe tijdperk zullen volgens hem conceptuele denkers die ‘the big picture’ zien en creatieve verbanden weten te leggen, sterke spelers op de arbeidsmarkt zijn.

In A whole new mind benoemt Pink zes terreinen waarop deze nieuwe soort werknemers kunnen excelleren: ‘design’, ‘story’, ‘symphony’, ‘empathy’, ‘play’ en ‘meaning’. Mensen die hun dagelijkse werkende leven weten te kleuren, hun waarneming van andermans gevoelens stimuleren en op zoek zijn naar een zin van het leven, zullen effectiever zijn in hun maatschappelijke omgang dan mensen die louter met de rationele linkerhersenhelft tot correcte analyses komen.

De these van Pink is niet gebaseerd op een gedegen fundament van onderzoek, zo lijkt me. Bovendien is de benaming ‘conceptual age’ misschien wel geschikt om de voor succes in het moderne leven vereiste creativiteit aan te geven, maar het gevoelsaspect, waarover zijn boek ook deels gaat, valt minder duidelijk onder de noemer ‘conceptual.’ Misschien zijn het eerder twee verschillende fenomenen waarover Pink het heeft, die toevallig beide met de rechterhersenhelft te maken hebben: gevoel en conceptueel denken. Hoe dan ook: het boek van Pink is prima leesvoer.

Daniel H. Pink, A whole new mind. Moving from the information age to the conceptual age (New York 2005) ISBN: 1-57322-308-5

Voor meer wetenschappelijk omstreden denkbeelden zie Hedendaagse-cultuurpatronen en Metabletica

Tag Cloud
bottom of page