top of page
Featured Review

Neem mij mee naar een Vlaamse frietkot


Neem mij mee. Sla een arm om me heen

en zet me in de rij bij de friettent: grote zak,

met mayonaise, bamibal, nasibal, worstjes

en met een zakvol

terug naar huis. Naar mijn huis.

Neem mij mee naar de keuken, kieper

alles samen op een groot bord. Met vingers

eten we en voederen elkaar als

een troep jonge wolven. Mond open.

Leg mij languit op de bank, denk aan de frietkot

en alles wat ik ooit tegen jou heb gezegd.

Spreek met volle mond al jouw waarheden uit

en vergeet niet de verborgen verlangens,

zoals ik dat doe en jij eindelijk je handen vult met mij.

Take me to a Flemish Fries house Take me with you. Put an arm around me and put me in line at the French fries: big bag, with mayonnaise, bami ball, nasi ball, sausages and with a bagful back home. To my house. Take me to the kitchen, smash it all together on a big plate. With fingers we eat and feed each other like a troop of young wolves. Open your mouth. Lay me out on the couch, think of the fries and everything I've ever said to you. Speak up your truths with your mouth full and don’t forget the hidden desires, do like I do and you finally fill your hands with me.

Hannie Rouweler

Tag Cloud
bottom of page