top of page
Featured Review

Gedicht van Kees Engelhart


AL WAS HET TERNAUWERNOOD

We lezen het in de avondkrant het is zover de eerste

Elektrische stoel in de geschiedenis van de mensheid wordt

Op zes augustus in gebruik genomen

Deze heugelijke gebeurtenis zal plaatsvinden in

Een van de gevangenissen van een der belangrijkste steden

Van ons land

En wat voelen wij een trots bij het vernemen even verderop

In het artikel dat in het verre Abbessinië de alert

Reagerende geliefde keizer onmiddellijk en terstond

Besloten heeft dat deze revolutionaire innovatie op

Het gebied van de terechtstelling deel uit zal maken

Van zijn besliste voornemen tot het moderniseren

Van zijn land drie elektrische stoelen bestelt de

Keizer maar liefst

Hoe voelen wij het leed van de keizer ten tijde van

Zijn ontdekking dat de stoelen onmogelijk konden

Werken vanwege het feit dat Abbessinië nog geen

Elektriciteit bezit

Opgelucht lezen we even later dat de keizer vastbesloten

Was zijn investering niet voor volkomen niets was

Geweest de middelste stoel liet de keizer vervoeren

Naar het koninklijk paleis om deze te verheffen

Tot de status van keizerlijke troon waarmee

Gelukkig alles uiteindelijk toch nog goed en met

Zekere grandeur tot een voor de keizer de eerlijkheid

Gebiedt ons te zeggen en ook ons lezers

Tot een bevredigend einde te brengen

Tag Cloud
bottom of page