Featured Review
Search

Het einde van de politieke incorrectheid


Het was een briljant frame: ‘politiek correct.’

Het is nu een cliché.

Zoals je vroeger in de ochtend je collega’s ‘goede ’s-Morgens’ kon wensen en kon verlangen naar ‘een bakje troost’, zo is ook de term ‘politiek correct’ versleten geraakt. Wie echt iets saais en nietszeggends wil opmerken moet gebruik maken van dit frame.

Het was vroeger, zoals gezegd, een briljant frame. Een term geboren uit wrevel van mensen die niet op het morele gehalte van hun meningen wensten te worden aangesproken. Dat is invoelbaar: het is niet prettig als anderen je wijzen op je karakterfouten.

De term ‘politiek correct’ is ontstaan om een onvermogen te verbloemen om met argumenten een discussie te winnen. Een retorische truc die je bevrijdt van het onderbouwen van je mening. Als mensen opmerken: ‘het is misschien politiek incorrect om dit te zeggen, maar….’, dan zeggen ze eigenlijk: ‘wat ben ik toch een getapte gast.’

Gaap. Zo 2007.

Als iedereen een bepaalde retorische truc gebruikt, is het moment aangebroken een nieuwe term te gaan hanteren. Als iedereen politiek incorrect is, dan is het nauwelijks nog subversief te noemen om dat ook te zijn. Origineel is het in ieder geval zeker niet.

Misschien is de tijd aangebroken voor een nieuw idealisme. In een tijd waarin iedereen er trots op is om ‘lekker cynisch’ te zijn is het moment aangebroken om mensen erop te wijzen dat je ook kunt proberen om het slechte in jezelf te beteugelen en het goede dat ook in iedere mens zit, naar voren te halen.

Je kunt als politicus opinieonderzoek laten uitvoeren dat je leert dat er intolerantie leeft onder ‘het volk’.

Prima.

Maar wat doe je vervolgens met die wetenschap: hiervan schrikken en intolerantie gaan bestrijden, of deze intolerantie aanzwengelen omdat je daar zetels mee wint?

Cynische politici menen dat het laatste verdedigbaar is.

Ik meen van niet.

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar bepaalde mechanismen lijken van alle tijden te zijn: de autoritaire persoonlijkheid snakt naar een sterke leider die makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen biedt, naar een man (het zijn meestal mannen) die betoogt dat het zoeken naar zondebokken niet verkeerd is, een man die de kiezer voorhoudt dat het oké is om al het slechte in jezelf naar boven te halen. Gooi het er maar uit! Lekker fel.

Het is tijd om mensen uit te nodigen hun goede kant te tonen. Het is niet flink om vluchtelingen de schuld van alles te geven. Het is niet goed om de zelffelicitatie van het nationalisme te koesteren. Het is niet lovenswaardig om een klimaatontkenner te zijn.

Dat is het gewoon niet.

Dat is wat ‘politiek incorrect’ zijn inhoudt: je slechte kant aan de wereld tonen en menen dat je daar trots op moet zijn. ‘Je hoeft je nergens voor te schamen.’

Wel dus.

Tag Cloud

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Google+ B&W