top of page
Featured Review

Gedichten van Bert Bevers


Woensdagmorgen

Hoeders van tradities die lang beloofden

wat zij geloofden weten het reeds rustig:

samen niet denken leidt slechts tot kalm

gemompel. Berouw zet dwaalsporen uit.

Hoe kort zich as aan voorhoofd hecht.

Neergehaald décor

Zeer vroeg de luisteraars naar sagen gehoord.

Uiterst kalm prevelden ze tot kaarsen: “Het

doet er niet toe voor wie je brandt, waarvoor,

maar brand. Brand!” Hadden zij geweten van

de put vol vergetenen: “Werp een homp brood.”

Kassia’s tropen

Je maakt van latere rituelen al deel uit van zodra jouw

hymnen worden genoteerd. Zwier argwaan rap terzijde

en zing ze vanuit goedmoedige beklemming trots vrijuit

o vermoedster van eeuwen, vanuit de nauwgezetheid

des hartes. Zeg maar niets. Ik zal het wel vertalen.

Klein scenario

Avond. Man onder lamp aan tafel. Draai

van kikvors- naar vogelperspectief en stel

de lens scherp op zijn papier: De dichter

peinsde schamper: ik schrijf maar lees

mezelf amper. Het cahier mag rustig toe.

Geen vreemde meer

Als bij toverslag geen vreemde meer

in deze andere wereld. Lege valleien

roept hij als getuigen op, aarzelend

in zijn zelfgemaakte trots. Makkelijk

praten is het in een huis vol doven.

© Bert Bevers, 2019

Tag Cloud
bottom of page