top of page
Featured Review

Geef me nog een nacht

Agron Shele

Alsjeblieft, geef me slechts één nacht uit je eeuwigheid Zodat ik eindelijk in vrede kan rusten Zodat ik je voor altijd kan volgen terwijl je droomt Ik zal dood zijn, weg, voor altijd. Alsjeblieft, geef me één moment, mijn enige wens Zodat ik weet dat ik om één reden heb geleefd Voor je gesloten ogen ..., verloren in de schaduw vol verdriet Ik smeek je, open je hart, geef me je pijn, geef me je tranen. Alsjeblieft, laat me mezelf verbergen onder je loshangend haar Om mijn verdriet te vergeten en te delen in je pijn Ik heb mijn plek gevonden in deze rare wereld, het is naast jou De enige reden waarom ik me niet waardeloos voelde. Laat me de paden volgen die naar je bevroren hart hebben geleid Een mysterieuze rustige plek Maar onze tijd is verstreken als mijn rimpels laten zien En je niets anders bent geworden dan een uitgedoofde ster. Vertaling E-N: Hannie Rouweler **(gedicht geschreven n.a.v. verlies van zijn zus - zeer onlangs) GIVE ME ONE MORE NIGHT by Agron Shele Please, give me one night from your eternity So I can finally rest in peace So I can stalk you forever while you dream I’ll be dead, gone, forever. Please, give me one moment, my only wish So I’ll know I lived for one reason For your hidden eyes …, lost in shadow full of sadness I beg you, open your heart, give me your pain, give me your tears. Please, let me hide beneath your loosen hair To forget my sorrows and join your pain I found my place in this crazy world, and it is next to you The only reason why I didn’t feel worthless. Please let me follow the paths that lead to your frozen heart A mysterious quiet place But our time has passed as my wrinkles are showing And you are becoming nothing more than an extinct star.

Comments


Tag Cloud
bottom of page